Thông báo Danh sách người có đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức vào Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh năm 2020
26/03/2020 11:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Thông báo Danh sách người có đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức vào Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh năm 2020

  • Số người online: 184
  • Số lượt truy cập: 609032
  • Số lượt truy cập tuần: 41276
  • Số lượt truy cập tháng: 28337