Trả lời hỏi đáp công dân của ông Hỏi đáp Công dân Phan Thị Thu Hằng về Đưa con nhỏ về cách ly covid 19 tại tỉnh nhà.
30/06/2020 14:11:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

https://tuyenquang.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1613

  • Số người online: 440
  • Số lượt truy cập: 1734945
  • Số lượt truy cập tuần: 14885
  • Số lượt truy cập tháng: 31857