Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
08/06/2020 17:08:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Kế hoạch số 368-KH/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong tỉnh.

Thời gian lấy ý kiến đóng góp và hoàn thành tổng hợp ý kiến: Trong tháng 6 - 2020

Nhân dân đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về địa chỉ email: congttdttq@gmail.com​
hoặc gửi trực tiếp địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, số 150, Đường Xuân hòa, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Dưới đây là Toàn văn dự thảo.

  • Số người online: 438
  • Số lượt truy cập: 2845689
  • Số lượt truy cập tuần: 41223
  • Số lượt truy cập tháng: 348439