Công văn số 949/SNN-CNTY ngày 26/6/2020 của Sở Nông nghiệp đề nghị đăng tải dự thảo văn bản QPPL trên Cổng TTĐT tỉnh
30/06/2020 10:05:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Công văn số 949/SNN-CNTY ngày 26/6/2020 của Sở Nông nghiệp đề nghị đăng tải dự thảo văn bản QPPL trên Cổng TTĐT tỉnh

  • Số người online: 301
  • Số lượt truy cập: 1535705
  • Số lượt truy cập tuần: 12100
  • Số lượt truy cập tháng: 122626