Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài
09/07/2020 08:03:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 247 Bộ CHQS tỉnh vệ sinh khử khuẩn tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Thủy Châu

Theo đó, cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài sử dụng địa điểm, tài sản hiện có của Khu Ký túc xá, Trung tâm hỗtrợnông dân, Hội Nông dân tỉnh với quy mô tiếp nhận 40 người.

Đối tượng cách ly bao gồm người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý (sau đây gọi là các chuyên gia) nhập cảnh Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Các trường hợp khác do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh quyết định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụtại cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài bảo đảm theo đúng hướng dẫn của BộY tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở cách ly y tế tập  trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài và các nội dung liên quan đến quản lý người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ nông dân phối hợp thực hiện nghiêm  túc quy trình, thủ tục, biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho  các chuyên gia theo các quy định hiện hành và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. Đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ tại cơ sở cách ly như: Ăn uống, vệ sinh phòng, giặt đồ... Thông báo công khai chi phí phát sinh, giá dịch vụ (toàn bộ chi  phí cho việc thực hiện cách ly cho các chuyên gia) cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người cách ly để thống nhất thực hiện việc chi trả theo thỏa thuận.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có các chuyên giaáp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài có trách nhiệm đăng ký nhu cầu cách ly với SởY tế thông báo số lượng các chuyên gia và thời gian đến cách ly. Chịu trách nhiệm đưa đón các trường hợp phải cách ly đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; thống nhất với Trung tâm hỗ trợ nông dân mức giá dịch vụvà chịu trách nhiệm chi trả phí dịch vụ phát sinh trong quá trình cách ly.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, căn cứ tình hình thực tế cử phiên dịch thực hiện nhiệm vụ phiên dịch cho các chuyên gia tại cơ sở cách ly khi cần thiết; thực hiện cách ly theo quy định. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnhvà các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở cách ly theo quy định.

PV

  • Số người online: 1034
  • Số lượt truy cập: 4351729
  • Số lượt truy cập tuần: 99260
  • Số lượt truy cập tháng: 461142