Thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
09/07/2020 16:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Để kịp thời tổ chức triển khai các quy định mới, cụ thể hóa các nội dung của Nghị định tronghoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 10/2020/NĐ của Chính phủ, nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với các đơn vị vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -văn hóa -xã hội và đảm bảoan ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng và trang bị công nghệ hiện đại trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bến xe khách thành phố Tuyên Quang có nhiều xe chất lượng cao phục vụ hành khách. Ảnh: Hải Hương

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 6 nội dung chủ yếu, trong đó tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến các cơ quan, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; ban hành các quy định quản lý hoạt động đối với một số loại hình vận tải hiện có; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tổ chức thực hiện các dịch vụcông trực tuyến; Thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bến xe, điểm đỗ,trang bị công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Tiếp tụcnâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng tuân thủ pháp luật giữa các đơn vị kinh doanh vận tải.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Quy định cụ thể về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh. Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn; xây dựng, công bố vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trong khu vực nội thành, nội thị thuộc các đô thị. Tham mưu với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện lắp camera giám sát  tại  các vị trí cố định, tuyến đường để kiểm soát hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển vận tải và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông. Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe taxi, xe buýt.

Đồng thời, thông báo trên Trang thông tin điện tử danh mục chi tiết từng  tuyến mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh đã được công bố, gồm các thông tin: Bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến, hành trình; tổng số chuyến xe và giờ xuất bến của từng chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác, số chuyến xe chưa có đơn vị tham gia khai thác, thời gian giãn cách giữa các chuyến xe liền kề; công suất bến xe khách trên địa bàn (công suất theo giờ và theo ngày). Xây dựng và công bố: Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề; các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn tỉnh. Chỉđạo Thanh tra giao thông, các phòng chuyên môn thực hiện Thanh tra, kiểm travà xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải xác định vị trí lắp đặt camera giám sát tại các vị trí nút giao thông trên tuyến đường bộ để kiểm soát hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Cảnh  sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm  soát, xử lý các phương tiện vi  phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hướng dẫn quản lý về sử dụng tần số vô tuyến điện, hạ tầng thông tin và cước dịch vụ dữ liệu cho thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và các thiết bị thông tin, liên lạc khác sử dụng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanhvận tải bằng xe ô tô; Hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải quy định tại Điều 25 Nghị định số10/2020/NĐ-CP  ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Sở Y tế thực hiện công bố các Cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn tỉnh. Yêu  cầu các Cơ sở y tế nâng cao chất lượng việc khám sức khỏe cho người lái xe.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các  huyện, thành phố trong việc xác định các vị trí đón, trả khách cho xe taxi, xe buýt trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính  phủ đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xác định các vị trí đón, trả khách cho xe taxi, xe buýt trên địa bàn quản lý.

Hiệp hội vận tải ô tô Tuyên Quang tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ đến toàn bộ các thành viên của Hiệp hội. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thành viên Hiệp hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

PV

  • Số người online: 866
  • Số lượt truy cập: 4348972
  • Số lượt truy cập tuần: 96503
  • Số lượt truy cập tháng: 458386