Giảm 30% mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
13/07/2020 08:16:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ ngày 08/7/2020, quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế sẽ được thực hiện theo Thông tư số 64/2020/TT-BTC do Bộ Y tế vừa mới ban hành.

Theo đó, kể từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/ 2020, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Đồng thời nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Phần II; Phần III; các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần IV; Phần V Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC và Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

PV

  • Số người online: 278
  • Số lượt truy cập: 1814355
  • Số lượt truy cập tuần: 22302
  • Số lượt truy cập tháng: 111243