Tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19
14/07/2020 16:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: Trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việt Nam vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài. Các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch đã đề ra, giữ vữngthành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua; tiếp tục đề cao cảnh giác, không để phạm sai lầm, khuyết điểm, nhất là không thể vì nôn nóng phát triển kinh tế xã hội mà mở cửa ào ạt, lơ là công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh tại Việt Nam.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể; đẩy mạnh kích  cầu tiêu dùng nội địa, du lịch nội địa.

SởY tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn-phát  hiện-cách ly-khoanh vùng-dập dịch. Ngành y tế phải luôn trong tình trạng báo động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh; hướng dẫn thực hiện quy trình chuẩn của BộY tế và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tiếp theo. Chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài bảo đảm theo đúng hướng dẫn của BộY tếvà các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết một bước công tác phòng, chống dịch COVID-19, có đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng và đề xuất động viên, khen thưởng kịp thời các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tăng cường các hoạt động thu hút khách du lịch nội địa và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch nước ngoài khi điều kiện cho phép; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1826/UBND-KGVX  ngày 18/6/2020 về phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thành công của Việt Nam, của tỉnh Tuyên Quang trong phòng, chống dịch COVID-19, phê phán các thông tin xấu, độc; lưu ý tăng cường thông tin, tuyên truyền về các thành quả khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch, kinh tế số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động kinh tế -xã hội và trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của nhà nước.

Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CPngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục thẩm định tham mưu, đề xuất việc cho phép các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao... nhập cảnh Việt Nam đến địa bàn tỉnh làm việc, công tác, kể cả nhập cảnh trong thời gian ngắn (dưới 14 ngày) và có biện pháp cách ly phù hợp, linh hoạt.

PV

  • Số người online: 441
  • Số lượt truy cập: 2340660
  • Số lượt truy cập tuần: 83625
  • Số lượt truy cập tháng: 275786