Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
15/07/2020 09:23:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội; Các sở, ban, ngành; Các thành viên Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Giờ học hát của cô và trò trường mầm non Đội Cấn, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang). Ảnh: Quốc Việt

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát, kiến nghị,hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em. Đổi mới công tác tuyên truyền, ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng các chương trình về chính sách, pháp luật và bảo vệ trẻ em với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội từng địa phương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Xử lý nghiêm đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em với phương châm “đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đúngtrách nhiệm”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hệ thống chính sách, pháp luậtvề trợ giúp xã hội đối với trẻ em. Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về trẻ em; tổ chức các hoạt động phù hợp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em  trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24/11/2018 của UBND tỉnh triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tăng cường các giải pháp, biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước. Chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động  hiệu quả, đảm bảo an toàn, thân thiện và phòng, chống xâm hại trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻem trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổng hợp kết quả, tình hình thực hiện quyền trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

Sở Y tế triển khai các giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tốt quy trình tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Chỉ đạo cơ quan giám định pháp y ưu tiên giám định đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động triển khai thực hiện phương pháp giáo dục tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Phổ biến, tuyên truyền về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc học sinh sử dụng trái phép chất gây nghiện.Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh, nước sạch, an toàn thực phẩm trong trường học. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học.

Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em. Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý nghiêm, nhanh chóng, kịp thời các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em. Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường rà soát, phát hiện, ngăn chặnvà xử lý kịp thời hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bóc lột trẻ em; quản lý, giáo dục tốt người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thiếu niên, học sinh; xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo người chưa thành niên sử dụng trái phép ma túy, hoạt động tội phạm về ma túy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn; giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Hướng dẫn gia đình các biện pháp khắc phục, phòng, chống tình trạng cha mẹ, người thân xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Ưu tiên tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cấp xã, nhất là các xã có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt là về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xã hội, Internet, viễn thông và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Sở Tư pháp thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ trẻ em trong quá trình xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Chủ động thực hiện trợ giúp pháp lý đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Sở Xây dựng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em ở các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (nếu cần thiết). Sở Giao thông vận tải thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em đối với các công trình, phương tiện giao thông, phương tiện đưa đón học sinh; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (nếu cần thiết). Ban Dân tộc truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi để đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

UBND các huyện, thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân cấp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã tham mưu Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn. Bố trí kinh phí từ ngân sách đủ để thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa phương. Tiếp tục kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ trẻ cấp huyện, chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt đối với các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, khu dân cư, nhà cao tầng, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạngiao thông, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, thể thao thuộc địa bàn quản lý.

UBDN tỉnh cũng đề nghị  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em,giám sát việc bố trí nhân lực và ngân sách để thực hiện công tác trẻ emở địa phương, cơ sở. Ủy ban Mặt trận tỉnh và các tổ chức chính trị -xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện các chính sách, pháp luật về trẻ em; phối hợp giải quyết những vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tham gia thực hiện tốt chính sách, pháp luật về trẻ em; tạo lập cuộc sống an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em; tích cực tham gia phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em, gia đình có trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

PV

  • Số người online: 433
  • Số lượt truy cập: 2340277
  • Số lượt truy cập tuần: 83242
  • Số lượt truy cập tháng: 275403