Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V dự kiến tổ chức trong 2 ngày 17-18/7/2020
15/07/2020 08:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, sẽ diễn ra trong hai ngày (17 - 18/7/2020), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Trung Trực (Yên Sơn, Tuyên Quang)
tuyên truyền nhân dân thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: TQĐT

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang, trong 5 năm qua, đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh được các cấp có thẩm quyền khen thưởng, cụ thể như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 77 tập thể, cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 61 gia đình; Huy chương kháng chiến hạng Nhì cho 02 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 20 tập thể; Bằng khen cho 137 tập thể, cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 228 tập thể; Tập thể Lao động xuất sắc cho 1.239 tập thể; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 420 cá nhân; Bằng khen cho 2.572 tập thể, hộ gia đình và 4.250 cá nhân...

Hiện nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đang tập trung tiến hành tổ chức các Hội nghị điển hình tiên tiến; Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt và tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025) được tổ chức vào ngày 18/7/2020. Để phát huy những thành tích đã đạt được, toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống quê hương cách mạng “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững” và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V được tổ chức nhằm đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV (2015-2020), chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang ..., qua đó cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV

  • Số người online: 377
  • Số lượt truy cập: 2339700
  • Số lượt truy cập tuần: 82665
  • Số lượt truy cập tháng: 274827