Phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
25/07/2020 17:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Đồng chí Bí  thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm.

Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an;

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng 165 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 1.000 đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh tham dự Đại hội. Trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Là Đảng bộ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ công tác Công an; trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: 

Đảng bộ đã bám sát các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt và hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu và từ cơ sở, nhất là một số vấn đề nổi lên về an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân..., bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật  được kiềm chế, trên địa bàn tỉnh không có các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng; trong những năm qua, chỉ số cải cách hành chính của Công an Tuyên Quang luôn được Bộ Công an xếp thứ hạng cao trong 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ luôn phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong toàn lực lượng; đặc biệt là đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đảng bộ 5 năm liền được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn là một trong những Đảng bộ tiêu biểu vững mạnh của tỉnh.

Những thành tích xuất sắc và những đóng góp quan trọng của Đảng bộ và lực lượng Công an Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, chúc mừng những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế, khuyết điểm, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nghiêm túc đánh giá, chỉ ra trong các văn kiện trình Đại hội, cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, tôi nhất trí cao, xin phép không nhắc lại.

Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích, đánh giá đúng mức, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí đại biểu;

Kính thưa Đại hội!

Trong những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta phải thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kích động bạo loạn, lật đổ với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn nhằm chống phá cách mạng nước ta. Hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề thiên tai, dịch bệnh... tiếp tục tạo ra những thách thức trên các lĩnh vực. Trên địa bàn tỉnh ta cũng nổi lên những vấn đề rất đáng quan tâm: Các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết; tình hình tranh chấp, khiếu kiện đông người, vượt cấp; một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng... sẽ là những yếu tố tiềm ẩn, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích dự báo tình hình, trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu trong những năm tới của tỉnh là giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Để đạt mục tiêu lớn mang ý nghĩa quan trọng này, Tỉnh ủy luôn xác định phải giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, coi đây là yếu tố nền tảng, một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội.

Từ tình hình nêu trên và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, đặt ra cho Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh những nhiệm vụ nặng nề; đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tôi cơ bản nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị. Cùng với việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, định hướng của cấp trên và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để thống nhất cao và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu với cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đặc biệt là “thế trận lòng dân”. Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm: Công tác Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; các hoạt động của lực lượng Công an phải bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Bất luận trong hoàn cảnh nào khi cấp ủy, chính quyền địa phương cần, nơi nào nhân dân gặp khó khăn thì lực lượng Công an phải có mặt ngay để giúp đỡ nhân dân và tham gia giải quyết tình hình.

Hai là, lãnh đạo thực hiện tốt các biện pháp nắm chắc tình hình, dự báo chính xác từ sớm, từ xa các tình huống phức tạp nảy sinh; trên cơ sở đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trúng, đúng, kịp thời các biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra ngay từ đầu và từ cơ sở, không để lan rộng, kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba là, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm. Trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cần chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, từ đó kiến nghị với cấp ủy, chính quyền có biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực. Duy trì và phát huy kết quả cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, vừa tăng cường quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ động nắm tình hình, phối hợp đề xuất xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường... Phối hợp tham mưu giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, không để phức tạp phát sinh.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn chặt với thực hiện các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở, gắn với phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, đảm bảo đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là ở các địa bàn trọng yếu, phức tạp.

Năm là, thường xuyên chăm lo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Công an tỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đi đôi với tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, đơn vị trong lực lượng; gắn trách nhiệm quản lý địa bàn, lĩnh vực, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với công tác đánh giá, bố trí cán bộ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có  biểu hiện tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vô cảm trước nhân dân.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Duy trì thực hiện nghiêm các quy chế và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh luôn là một trong những Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của tỉnh.

Sáu là, tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, tham gia góp ý kiến thiết thực vào các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện do Trung ương và tỉnh dự thảo đã được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, nội dung toàn diện các lĩnh vực, song cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp sâu rộng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Kính thưa các đồng chí đại biểu;

Kính thưa Đại hội!

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, với sự tập trung và thống nhất cao, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khoá XII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời thực hiện sắp xếp, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh chính trị và truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, của nhân dân.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những năm qua, lực lượng Công an Tuyên Quang nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung luôn nhận được những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cá nhân đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an. Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi tới các đồng chí lời cảm ơn sâu sắc và mong rằng trong thời gian tới tỉnh Tuyên Quang và lực lượng Công an Tuyên Quang sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin cảm ơn và kính chúc đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII thành công rực rỡ.  

.Nguồn: baotuyenquang.com.vn

  • Số người online: 347
  • Số lượt truy cập: 3271133
  • Số lượt truy cập tuần: 90058
  • Số lượt truy cập tháng: 382563