Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
26/07/2020 10:03:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức tại thời điểm toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Sơn Dương qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng; các đồng chí đại biểu, khách quý và nhiệt liệt chào mừng 194 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 9.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự Đại hội. Trân trọng gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vui mừng nhận thấy rằng: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương luôn phát huy truyền thống quê hương căn cứ địa cách mạng, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân toàn huyện giai đoạn 2015-2020 đạt 11,49%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Công nghiệp có chuyển biến tích cực, trong đó đã và đang hình thành các khu, cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư dự án, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho huyện. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, nâng cấp nhất là hệ thống giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương mở rộng giao thương, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, gắn với công nghiệp chế biến, giúp cho nhiều hộ nông dân có thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt kết quả tích cực, đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng rất cao của nhân dân trong việc tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Du lịch có nhiều khởi sắc, huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch nhất là du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái… tạo việc làm và tăng thu nhập cho hàng nghìn người dân trong huyện.

Cùng với phát triển kinh tế; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ. Bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,85%/năm; giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. 

Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng; tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bố trí cán bộ chủ chốt cơ sở không phải người địa phương được quan tâm thực hiện. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương trong thời gian qua đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đồng thời là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình trước Đại hội đã thể hiện rõ tính nghiêm túc và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, Đảng bộ huyện đã chỉ ra khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, cụ thể một số hạn chế cần lưu ý: Chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tiến độ thực hiện một số công trình, dự án giao thông, xây dựng còn chậm; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường ở một số nơi còn hạn chế. Chất lượng một số mặt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời. Một số nơi còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh dân tộc, tôn giáo.

Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề ra những giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương nhiệm kỳ mới, đạt mục tiêu cao nhất là xây dựng huyện Sơn Dương trở thành huyện phát triển nhanh, bền vững.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Trong những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của tỉnh; nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích dự báo tình hình, trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu trong những năm tới của tỉnh là giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là mục tiêu lớn, mang ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi toàn tỉnh, trong đó có Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao. 

Thực tiễn đặt ra đối với Đảng bộ huyện cần phải xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới gắn với thực hiện các khâu đột phá và phù hợp với tình hình phát triển chung của tỉnh. Để thực hiện yêu cầu đó, đòi hỏi Đảng bộ huyện phải nắm bắt những thời cơ thuận lợi, lường trước những khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là mục tiêu đưa Sơn Dương phát triển nhanh, bền vững; có các giải pháp đồng bộ, khả thi và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. 

Tôi cơ bản nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để thống nhất cao và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh sản xuất các cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của huyện, chú trọng các sản phẩm đặc sản; tập trung phát triển cây dược liệu, chanh nhật, sắn dây, gỗ nguyên liệu, phát triển đàn lợn, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vốn vào trồng rừng, gắn với chế biến sâu các sản phẩm từ lâm nghiệp. Tăng cường hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh cơ giới hoá và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tập trung quyết liệt thực hiện xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đạt; trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu có trên 63,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

 Hai là, tăng cường khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực đầu tư  phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện trong đó chú trọng phát triển du lịch lịch sử, gắn với du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng. Tăng cường liên kết, hợp tác, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách du lịch.

Ba là, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, huy động các nguồn lực xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng xã Sơn Nam lên đô thị loại V trước năm 2025. Tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng ở vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn. Rà soát, bổ sung quy hoạch và huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, nhất là các tuyến trọng điểm; cải tạo hệ thống đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng như công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, dệt may...

Bốn là, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. 

Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt để rèn luyện, đào tạo và đánh giá cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo cho đời sống của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo". Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, tham gia góp ý kiến thiết thực vào các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện do Trung ương và tỉnh dự thảo đã được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, nội dung toàn diện các lĩnh vực, song cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương khóa XXI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, với sự tập trung và thống nhất cao, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công của Đại hội.

Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xứng đáng với truyền thống của quê hương  cách mạng.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin cảm ơn và kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI thành công tốt đẹp. 

 Xin trân trọng cảm ơn!

.Nguồn: baotuyenquang.com.vn

 
  • Số người online: 403
  • Số lượt truy cập: 3271039
  • Số lượt truy cập tuần: 89964
  • Số lượt truy cập tháng: 382469