Chiêm Hóa: Nhiều giải pháp cho công tác lao động – việc làm
08/09/2020 11:16:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Đẩy mạnh công tác lao động, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động là một trong những việc làm được huyện Chiêm Hóa quan tâm thực hiện. Những năm qua, huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nắm được thông tin và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời tập trung mở rộng các ngành nghề sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dạy nghề cho lao động, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động mỗi năm.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của người lao động là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giúp người lao động có cuộc sống ổn định. Thời gian quan, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Chiêm Hóa đã có nhiều đổi mới trong dạy nghề trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế, tái cơ cấu ngành kinh tế ở địa phương. Năm 2020, theo kế hoạch, Trung tâm tổ chức mở 11 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với gần 400 lao động, trong đó trên 70% số học viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận ngèo. Đến thời điểm này, Trung tâm đã mở được 9 lớp, các lớp học đều được tổ chức tại các thôn bản với các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là sửa chữa máy nông nghiệp; các lớp về chăn nuôi gia súc gia cầm; trồng cây ăn quả, chăn nuôi thủy sản.. Từ công tác đào tạo nghề đã mở ra nhiều hướng đi mới, tạo việc làm ổn định cho người dân, nhiều lao động đã phát triển được nghề học, đem lại thu nhập khá, có cuộc sống ổn định. 

Đoàn viên thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm tại các công ty tại phiên giới thiệu việc làm huyện Chiêm Hóa 2020.

Là địa phương có tiềm năng lớn về nguồn lao động, hàng năm huyện Chiêm Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả tạo việc làm cho người lao động. Trong đó, tích cực phối hợp tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tạo cầu nối cho người lao động; tạo điều kiện hỗ trợ xuất khẩu lao động ở những thị trường có thu nhập ổn định; đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước; phối hợp với các doanh nghiệp uy tín ở các tỉnh khác về địa phương trực tiếp tuyển dụng lao động đi làm việc. Nhiều phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm đã được tổ chức từ trung tâm huyện đến các xã, giúp người dân được tiếp cận tốt hơn với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Thực hiện có hiệu quả hoạt động hướng nghiệp trong các trường THPT giúp các em học sinh xác định mục tiêu, lựa chọn nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu trong gia đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung tăng cường quảng bá để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tạo việc làm cho người lao động ngay tại địa phương. Với nhiều nỗ lực, bình quân mỗi năm huyện Chiêm Hóa tạo việc làm cho hơn 5.000 lượt lao động. Từ đầu năm 2020 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid – 19 nhưng huyện đã chủ động làm tốt công tác lao động việc làm, giải quyết việc làm mới cho hơn 2.600 lao động đi làm tại các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, dịch vụ trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng như xuất khẩu lao động. Đối với lực lượng lao động nông thôn, huyện cũng đã tập trung thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, gắn dạy nghề với tạo việc làm ổn định cho lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề ở các xã, vùng tái định cư, vùng ít đất sản xuất, vùng phải chuyển đổi nghề nghiệp ở các thôn, xã xây dựng nông thôn mới. 

Trong thời gian tới, huyện Chiêm Hóa tiếp tục duy trì các giải pháp đang thực hiện, trên cơ sở đó đánh giá thị trường lao động để đưa ra định hướng phù hợp cho người lao động; chuyển hướng công tác đào tạo nghề sát hơn với với nhu cầu thị trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao trình độ, tay nghề của người lao động, góp phần giải quyết việc làm bền vững và đem lại cuộc sống ổn định cho người dân./. 

.Nguồn: chiemhoa.gov.vn

  • Số người online: 1043
  • Số lượt truy cập: 13456967
  • Số lượt truy cập tuần: 284821
  • Số lượt truy cập tháng: 1242682