Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát
08/09/2020 14:08:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi. Ảnh: Đoàn Thư

Công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp, các ngành chủ động, tích cực vào cuộc và tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế, dập tắt ổ dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục có nhiều ổ dịch tái phát và phát sinh mới; từ tháng 01/2020 đến ngày 31/8/2020, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 428 hộ, 141thôn, 47 xã, số lợn phải tiêu hủy là 1.777 con, với tổng trọng lượng là 58.290 kg, nguy cơ lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi thời gian tới là rất cao. Qua kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại một số địa phương cho thấy còn bộc lộ một số tồn tại, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, như: nhiều hộ chăn nuôi không thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chưa áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; việc đăng ký, khai báo với chính quyền địa phương, thực hiện kiểm dịch, cách ly khi mua con giống chưa được người chăn nuôi tuân thủ triệt để; chưa tổ chức kiểm soát tốt việc vận chuyển, mua bán, tiêu thụ lợn giống, lợn thịt; giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi không báo cáo khi phát hiện lợn ốm, chết, bán chạy lợn ốm, gây khó khăn cho công tác chống dịch; công tác chỉđạo, điều hành phòng, chống dịch tại một số huyện, một số xã chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm cho gia súc, gia cầm đạt thấp.

Để khắc phục tình trạng trên và chủ động, kịp thời xử lý dịch bệnh, ngăn chặn lây lan ra diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh, kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025. Xác định công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp chính quyềntừ tỉnh đến cơ sở; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh DTLCP đã và đang xảy ra trên địa bàn tỉnh; bảo đảmthông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội. Chú trọng việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn trong điều kiện đang có dịch và ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm khác và thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác phòng, chống DTLCP để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi.

UBND các huyện, thành phố củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện để đánh giá lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn; công tác chỉ đạo chống dịch của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống bệnh DTLCPcủa Trung ương, của tỉnh và cơ quan chuyên môn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP. Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện và áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tự bảo vệ đàn lợn của gia đình. Khuyến cáo người chăn nuôi không mua lợn giống không rõ nguồn gốc để tái đàn; cam kết thực hiện triệt để “5 KHÔNG”, cụ thể là: KHÔNG giấu dịch; KHÔNG  mua, bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; KHÔNG giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; KHÔNG vứt lợn chết ra môi trường; KHÔNG sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Bên cạnh đó, thành lập hoặc kiện toàn, củng cố các đội liên ngành để tổ chức kiểm soát chặt chẽ đối với lợn và sản phẩm lợn vận chuyển qua địa bàn (quốc lộ, tỉnh lộ...); căn cứ tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch cấp huyện, cấp xã để kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn từ địa bàn có dịch ở các địa phương khác. Tập trung chỉ đạo các địa bàn đã hết dịch, chưa có dịch bệnh khoanh vùng để thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch nhằm giữ đàn lợn, đặc biệt là lợn đực và nái giống, đảm bảo có nguồn lợn giống để tái đàn khi hết dịch bệnh. Xây dựng, kiện toàn mạng lưới thú y viên cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở. Chỉ đạo UBND cấp xãthực hiện hiệu quả việc quản lý các cơ sở giết mổ,kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Chủ động  sử dụng kinh phí dự phòng, phương án xử lý và kịch bản cho trường hợp bệnh DTLCP xuất hiện trên địa bàn để chủ động trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khống chế dịch, giảm thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, củng cố nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện công tác chống dịch trên địa bàn và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với UBND tỉnh. Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch vận chuyển; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị sản xuất, cung ứng giống lợn đủ tiêu chuẩn để hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ sở, hộ chăn nuôi có nhu cầu và đủ điều kiện nuôi tái đàn; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học đảm bảo nguyên tắc tái đàn nhưng không tái dịch. Chủ trì tham mưu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và phát triển chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh phù hợp với tình hình của tỉnh.

Các Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh bố trí thời  gian thường xuyên xuống trực tiếp các cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực  hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ  ngày 02/4/2019 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thủ tục hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, tái đàn lợn sau khi hết dịch và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy địnhhiện hành của Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương thực hiện công tác thông tin,tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến dịch bệnh, cách nhận biết, phát hiện dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh theo nhiệm vụ được phân công, phối hợp  chặt chẽ với SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn để tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng, nhất là lực lượng tham gia Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông trên các tuyến quốc lộ cùng phối hợp kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể tăng cường, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

PV

  • Số người online: 1634
  • Số lượt truy cập: 13338684
  • Số lượt truy cập tuần: 166579
  • Số lượt truy cập tháng: 1124480