Hội nghị tập huấn triển khai Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
11/09/2020 15:46:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 09/9, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Chiêm Hóa có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Hội LHPN huyện; Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027; hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; đề xuất nội dung sửa đổi, điều lệ Hội; hướng dẫn góp ý Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội; hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Kế hoạch số 22-KH/ĐĐ ngày 14/7/2020 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam; quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và kế hoạch triển khai.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu nghiên cứu, góp ý các Dự thảo văn bản tại cơ quan và gửi tổng hợp ý kiến về Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Theo kế hoạch, sáng ngày 10/9, Hội nghị tiếp tục chương trình làm việc: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các tỉnh, thành, đơn vị tại các điểm cầu; trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra sau thảo luận, góp ý; thảo luận tập trung vào 3 nội dung (hướng dẫn công tác nhân sự; đề cương báo cáo chính trị; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội) và bế mạc, chỉ đạo một số việc cần làm sau tập huấn.

.Nguồn: chiemhoa.gov.vn

  • Số người online: 891
  • Số lượt truy cập: 14872033
  • Số lượt truy cập tuần: 152315
  • Số lượt truy cập tháng: 1203534