Quy định mới về điều kiện, trình tự cắt, giảm cung cấp điện
14/09/2020 09:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Ảnh: TQĐT

Theo đó, đối tượng áp dụng là các đơn vị phân phối điện, đơn vị phân phối và bán lẻ điện, các khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với trường hợp không khẩn cấp thì bên bán điện chỉ được ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hòa, hạn chế phụ tải do thiếu nguồn điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch. Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình. Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.

Đối với trường hợp khẩn cấp, bên bán điện chỉ được ngừng, giảm mức cung cấp điện trong các trường hợp có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được. Có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện. Hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện. Có sự kiện bất khả kháng.

Đối với trường hợp không có thỏa thuận lùi ngày thanh toán tiền điện và bên mua điện đã được bên bán điện thông báo về việc thanh toán tiền điện 02 lần thì sau 15 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện.

Trường hợp bên mua điện có đề nghị thoả thuận và được bên bán điện đồng ý lùi ngày thanh toán tiền điện, nếu quá thời hạn thỏa thuận lùi ngày thanh toán tiền điện mà bên mua điện vẫn chưa thanh toán đủ tiền điện và cả tiền lãi của khoản tiền điện chậm trả (nếu có), bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện.

Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày, bằng hình thức gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông báo bằng hình thức khác đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện cho khách hàng có sản lượng mua điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết. Hoặc thông báo trong 03 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng còn lại. Trong đó thời điểm thông báo đầu tiên phải đảm bảo trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày.

Sau khi thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện có trách nhiệm tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng nội dung đã thông báo. Trường hợp không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo nội dung đã thông báo, bên bán điện có trách nhiệm thông báo lại cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/10/2020.

PV

  • Số người online: 370
  • Số lượt truy cập: 2340414
  • Số lượt truy cập tuần: 83379
  • Số lượt truy cập tháng: 275540