Thông báo lấy ý kiến nhân dân về kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 của Hội đồng cấp tỉnh
16/09/2020 16:32:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 15/9/2020 Sở văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 802/SVHTTDL-QLDSVH về việc đề nghị đăng tải kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn văn bản này và mong muốn nhận được ý kiến của nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: BBT Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang, Sở Thông tin - Truyền thông, số 274, Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang.
  • Số người online: 1441
  • Số lượt truy cập: 13334579
  • Số lượt truy cập tuần: 162474
  • Số lượt truy cập tháng: 1120376