Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở huyện Na Hang
17/09/2020 16:28:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Anh Nguyễn Văn Huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thượng Giáp cho biết năm 2019 xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL). Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể xã Thượng Giáp đã quan tâm đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng, cán bộ, công chức cấp xã nói chung, phải luôn có thái độ đúng mực, tận tình phục vụ người dân. Trong thực hiện các thủ tục hành chính, phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, chú trọng thái độ tiếp xúc với người dân cũng như thời gian giải quyết hồ sơ. Với những thủ tục hành chính liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân như đăng ký giấy khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực,... công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn cố gắng giải quyết nhanh chóng trong ngày, tránh quá hạn.


Tạo điều kiện giải quyết TTHC cho người dân  ở xã Đà Vị  (Na Hang).

Trong thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, chủ trương của xã đều được công khai để người dân theo dõi, nắm bắt, giám sát việc thực hiện, tạo được sự đồng thuận. Với đặc thù là xã vùng cao có vị trí địa lý giáp ranh với 3 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Bắc Kạn ảnh hưởng không nhỏ tới việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Do vậy việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân trong xã luôn được quan tâm, đổi mới, linh hoạt. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, từ lựa chọn nội dung đến cách thức tuyên truyền sao cho phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể. Qua kiểm tra, đánh giá hàng năm, xã Thượng Giáp đều đạt tất cả các quy định về xã đạt chuẩn TCPL.  

Để triển khai hiệu quả, đồng bộ công tác xây dựng xã chuẩn TCPL, từ năm 2017 đến nay, Phòng Tư pháp huyện Na Hang phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã; lồng ghép tập huấn nghiệp vụ xây dựng các tiêu chí chuẩn TCPL trong các hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ. Huyện lựa chọn xã để chỉ đạo điểm xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL nhằm ưu tiên nguồn vốn, nguồn lực để hỗ trợ các xã đạt chuẩn TCPL. Đồng thời thành lập Hội đồng đánh giá TCPL kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn TCPL.

Đồng chí Lý Văn Dương, Trưởng phòng Tư pháp huyện Na Hang cho biết, công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn TCPL được thực hiện tích cực. Qua kiểm tra, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các tiêu chí TCPL, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, phổ biến thực hiện các quy định pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện; niêm yết công khai TTHC và tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản kịp thời, đúng quy định pháp luật, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98% trở lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đạt tất cả các quy định về xã đạt chuẩn TCPL. 

Năm 2020, huyện tiếp tục chọn xã Hồng Thái làm xã điểm xây dựng chuẩn TCPL. Việc tiếp tục thực hiện tốt xây dựng xã đạt chuẩn TCPL nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; đảm bảo quyền con người, quyền công dân; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc trong nhân dân; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

.Nguồn: baotuyenquang.com.vn

  • Số người online: 1754
  • Số lượt truy cập: 10814422
  • Số lượt truy cập tuần: 311352
  • Số lượt truy cập tháng: 32702