Triển khai Chỉ thị, Kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
21/09/2020 09:43:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản số 1399/SNN-CNTY gửi UBND các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Nhân viên thú y xã Trung Yên (Sơn Dương) kiểm tra đàn lợn giống mới được mua về tại hộ dân thôn Yên Thượng. Ảnh: Đoàn Thư

Trong thời gian qua, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã được UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục có nhiều ổ dịch tái phát sinh mới, đặc biệt từ đầu tháng 9/2020 đến nay đã có 05 xã phát sinh ổ dịch mới; trong 9 tháng đầu năm 2020, đã có 51 xã tái phát bệnh DTLCP, hiện còn 23/51 xã có dịch chưa qua 21 ngày, tổng số lợn phải tiêu hủy là 2.253 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 94.706 kg. Tại nhiều nơi trong tỉnh, các hộ chăn nuôi lợn đã thực hiện nuôi tái đàn lợn, số lượng đàn lợn ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nguy cơ tái phát bệnh DTLCP là rất cao.

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch và Chỉ thị của UBND tỉnh chủ động ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh tái phát sinh và lây lan ra diện rộng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số91/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn được giao quản lý (huyện Sơn Dương đã ban hành Kế hoạch). Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND  ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát. Củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp, phân công cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách xã, phường, thị trấn, thôn bản, tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh và đôn đốc triển khai công tác tiêm cho trên đàn gia súc, gia cầm đến từng thôn, xóm, bản và hộ chăn nuôi.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể nhân dân, để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng và trách nhiệm của chủ vật nuôi với cộng đồng trong việc tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản; cơ chế hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh và tự giác, chủ động chấp hành; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh, quản lý, sử dụng vật tư, kinh phí, theo đúng quy định, chủ động tổ chức triển khai xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh theo quy định. Thành lập hoặc kiện toàn, củng cố các đội liên ngành để tổ chức kiểm soát chặt chẽ đối với lợn và sản phẩm vận chuyển qua địa bàn (quốc lộ, tỉnh lộ...); căn cứ tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch cấp huyện, cấp xã để kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn từ địa bàn có dịch, địa phương khác vào địa bàn.

Tập trung chỉ đạo các địa phương đã hết dịch, chưa có dịch bệnh khoanh vùng để thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch nhằm giữ đàn lợn, đặc biệt là lợn đực và lợn nái giống, đảm bảo có nguồn lợn giống để tái đàn khi hết dịch. Đối với các xã, phường có dịch, sau 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc lập hồ sơ đề nghị công bố hết dịch để người dân thực hiện tái đàn phát triển chăn nuôi. Xây dựng kiện toàn mạng lưới thú y viên cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung, quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh Thú y trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện hiệu quả việc quản lý các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Chủ động sử dụng kinh phí dự phòng, phương án xử lý và kịch bản cho trường hợp bệnh DTLCP phát sinh trên địa bàn để chủ động trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khống chế không để dịch bệnh lây lan, giảm thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Về công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống; dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động trong công tác phòng,chống, khai báo dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác thông  tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở các quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi

và các quy định trong công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân biết về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng; các biện pháp  phòng, chốngdịch như chăn nuôi an toàn sinh học,vệ sinh, sát trùng.... nhằm hạn chế tới mức tối đa thiệt hại dobệnh DTLCP gây ra. Để chủ động và nâng cao hiệu quả công tác, phòng, chống dịch bệnh, giảm chi phí mua hóa chất, giảm ô nhiễm môi trường, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên sử dụng vôi bột để thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, chuồng trại chăn nuôi, chợ buôn bán động vật, cơ sở giết mổ ...

Đối với công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách cơ sở trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp triển khai tiêm phòng đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện việc thanh quyết toán các loại vắc xin tiêm phòng được hỗ trợ ngay sau khi hoàn thành việc tiêm phòng.

Bên cạnh đó, tổ chức giám sát chặt chẽ nguồn gốc, diễn biến đàn lợn tới tận thôn, xóm, bản, hộ chăn nuôi, đảm bảo phát hiện kịp thời ngay khi mới phát sinh. Tổ chức xử lý triệt để không để lây lan; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,...). Thực hiện nghiêm việc kê khai ban đầuvới UBND cấp xã, nếu hộ chăn nuôi nào không thực hiện kê khai ban đầu với UBND cấp xã sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định; phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để dịch phát sinh, đồng thời không xem xét hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy và chủ vật nuôi phải tự bỏ kinh phí để tổ chức tiêu hủy lợn dưới sự quản lý, giám sát của chính quyền và cơ quan chuyên môn. Kiểm soát chặt chẽ việc mua  bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc trên địa bàn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.

Các Sở, Ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật chủ động tổ chức thực hiện tốt nội dung được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/9/2020; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, trong đó có bệnh DTLCP.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT được giao tại Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh. Làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 và Chỉ thị số 04/CT-UBND  ngày  08/9/2020 của UBND tỉnh. Cung ứng kịp thời các loại vắc xin tiêm phòng, hóa chất khử trùngđược giao phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, hướng dẫn thanh quyết toán theo đúng quy định.-Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác chẩn đoán, xét nghiệm, hướng dẫnxử lý các ổ dịch ngay khi mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng.-Tổ chức thường trực tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo, giám sát, thanh, kiểm tra kết quả thực hiện công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định;kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý khi dịch bệnh phát sinh.

Trung tâm Khuyến nông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thường xuyên, hiệu quả với Chi cục Chăn nuôi và Thú y và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện công tác phát triển chăn nuôi gắn chặt với áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghệp các huyện, thành phố hướng dẫn lực lượng cán bộ kỹ thuật của Trung tâm và nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

PV

  • Số người online: 1451
  • Số lượt truy cập: 10810887
  • Số lượt truy cập tuần: 307818
  • Số lượt truy cập tháng: 29171