Tổng hợp Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh
22/09/2020 14:08:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
.

TỔNG HỢP

 DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND TỈNH, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH

(thời điểm tính đến tháng 8-2020)

 

Tải danh sáchTổng hợp Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

  • Số người online: 443
  • Số lượt truy cập: 2844873
  • Số lượt truy cập tuần: 40407
  • Số lượt truy cập tháng: 347624