Đích đến cho các Xã nông thôn mới
22/09/2020 09:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Với mục tiêu 19 xã huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 17 tiêu chí/xã vào năm 2025. Trên thực tế nguồn vốn có hạn, công trình, phần việc cần thực hiện lớn, nhưng với sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền huyện Sơn Dương trong việc bố trí, huy động mọi nguồn lực, từng bước đưa các xã về đích nông thôn mới.

Trạm y tế xã Cấp Tiến được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2020 huyện Sơn Dương đã phân bổ 67 đầu điểm công trình xây dựng cơ bản tại các xã gồm: Giao thông 30 đầu điểm; Trường học 11 đầu điểm; Cơ sở vật chất văn hóa 6 đầu điểm; Môi trường 5 đầu điểm; Y tế 2 đầu điểm; 13 đầu điểm cho 5 Hợp tác xã để phát triển kết cấu hạ tầng. Tổng số vốn đã phân bổ trên 92 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển; vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã; vốn sự nghiệp. Đến ngày 20/8 trên địa bàn huyện có 08 công trình đã thi công xong; 36 công trình đang thi công; 7 công trình đang chuẩn bị thi công; các công trình còn lại đang lựa chọn nhà thầu, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế và đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Bên cạnh việc đầu tư hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, huyện Sơn Dương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt xã Hợp Thành, Thiện Kế, Trường Sinh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Năm 2020, các xã trong huyện đăng ký thực hiện 36 tiêu chí nông thôn mới. Ba tiêu chí phải thực hiện thường xuyên, liên tục đó là tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất, Môi trường và vệ sinh an toàn thực thẩm. Cấp ủy, chính quyền các xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và bước đầu một số xã đã có các giải pháp thực hiện nâng cao thu nhập và lựa chọn một số mô hình chủ lực của địa phương để liên kết sản xuất, tuyền truyền, giới thiệu việc làm mới cho nhân dân. Đặc biệt, toàn huyện có 30/30 xã đăng ký nhiệm vụ đột phá với các giải pháp thực hiện: Tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về môi trường thực hiện chỉnh tranh nhà cửa, 3 công trình vệ sinh, tự thu gom phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm, không vứt rác nơi công cộng, triển khai mô hình các tuyến đường tự quản, các mô hình thu gom xử lý chất thải nông thôn.


Các tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Lương thu gom rác thải tại khu vực chợ

Nét mới trong xây dựng nông thôn mới năm 2020 là huyện Sơn Dương có 22 xã đăng ký 23 vườn mẫu nông thôn mới, có 7 thôn của 7 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đăng ký và xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây sẽ là cơ sở để Sơn Dương thực hiện mục tiêu 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025.

Đích đến trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Sơn Dương được xác định là nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho người dân. Trên địa bàn huyện có 51 HTX NLN đã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Từ nguồn vốn Chương trình quốc gia nông thôn mới khởi công năm 2020, huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các HTX nông lâm nghiệp như trụ sở làm việc, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến công trình phụ trợ công trình điện, đường vào khu sản xuất, sân phơi cho các HTX.. để hỗ trợ các HTX đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Người dân xã Thiện Kế chăm sóc cây măng tây

Trên địa bàn huyện có 49 sản phẩm nông lâm thủy sản được phân loại thành 4 nhóm, trong đó có các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, đồ uống, dược liệu, thủ công, mỹ nghệ, trang trí. Các sản phẩm cơ bản đáp ứng được theo các tiêu chí OCOP còn ít, đa số các sản phẩm còn lại chưa có nhãn hiệu, chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm, chưa được phân tích, kiểm nghiệm chất lượng, phân tích chất dinh dưỡng, sản phẩm hầu hết chưa có tính pháp lý về chất lượng nên giá trị còn thấp, tính cạnh tranh của các sản phẩm còn yếu, sản lượng tiêu thụ ít, nhỏ lẻ. Phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Sơn Dương đã và đang hỗ trợ cho các xã xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ.

Xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, hướng đích là các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đang còn là những quyết tâm phía trước. Để phát triển nông thôn bền vững, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn huyện tiếp tục đoàn kết, chung tay, góp sức nỗ lực để đạt được mục tiêu này.

Theo sonduong.gov.vn

  • Số người online: 1417
  • Số lượt truy cập: 10810495
  • Số lượt truy cập tuần: 307426
  • Số lượt truy cập tháng: 28779