Quy định tạm thời hướng dẫn và tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
24/09/2020 15:34:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4054/QĐ-BYT ban hành tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước có đăng ký khám chữa bệnh từ xa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/9/2020.

Khám sàng lọc, phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em

từ 0 - 16 tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: BVĐKTQ

Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn và quy định tạm thời tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, bao gồm: Hướng dẫn thiết lập Phòng hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Hướng dẫn bảo mật thông tin trong hoạt động tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa; Quy trình tổ chức hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa.

Cụ thể, hướng dẫn thiết lập Phòng hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: Tổ chức phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến dưới bằng ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin được thực hiện theo nhu cầu của bệnh viện tuyến dưới với sự nhất trí của bệnh viện tuyến trên để tư vấn, hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và hướng điều trị trên từng người bệnh cụ thể. Quyết định cũng quy định tiêu chuẩn đối với phòng hội chẩn khám chữa bệnh từ xa; cơ sở, trang thiết bị phòng tư vấn khám chữa bệnh từ xa đối với bệnh viện tuyến trên và bnh viện tuyến dưới; cách bố trí vị trí chủ tọa, tư vấn, thiết bị

Bảo mật thông tin trong hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa là 1 trong 3 nội dung chính của Hướng dẫn. Cụ thể, hướng dẫn về bảo mật thông tin trong hoạt động tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa là văn bản quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa (bao gồm hội chẩn và tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa). Đối tượng áp dụng là: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; cán bộ, người hành nghề khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tham gia hoạt động khám, chữa bệnh từ xa, các chuyên gia y tế tham gia hoạt động khám, chữa bệnh từ xa; học sinh, sinh viên tham gia học tập và hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa; người bệnh, người nhà người bệnh tham gia hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có tham gia quản lý, cung cấp, vận hành, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Ngoài ra, hướng dẫn cũng quy định các thông tin được chia sẻ trong quá trình tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; các biện pháp để hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân của người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh từ xa; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa...

Quy trình tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa là quy trình tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức buổi hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh với các cơ sở y tế khác bằng ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin. Quy trình này được áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước. Quy trình được thực hiện theo nguyên tắc: hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được tổ chức dựa trên nhu cầu của các cơ sở y tế và có sự thống nhất giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trước khi triển khai. Việc quyết định chẩn đoán và điều trị cho người bệnh hoàn toàn là trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh có người bệnh cần hội chẩn, tư vấn. Các cơ sở khám, chữa bệnh tham gia hội chẩn phải bảo mật thông tin của người bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình gồm 8 bước. Bước 1: xác định nhu cầu tổ chức hội chẩn từ xa. Bước 2 đăng ký tổ chức hội chẩn. Bước 3 tiếp nhận thông tin. Bước 4 xếp lịch, mời hội chẩn. Bước 5 thông báo và kích hoạt các đầu cầu. Bước 6 tổ chức họp hội chẩn. Bước 7 kết luận hội chẩn. Bước 8 báo cáo diễn biến các ca bệnh.

PV

  • Số người online: 462
  • Số lượt truy cập: 2835618
  • Số lượt truy cập tuần: 31154
  • Số lượt truy cập tháng: 338373