Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10
01/10/2020 10:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBDN tỉnh vừa có văn bản số 3060/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh huấn

luyện phòng cháy chữa cháy cho công nhân Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Ảnh: Lý Thịnh

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên và Nhân dân tham gia vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy ” ngày 04 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Người đứng đầu các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung quy định pháp luật về PCCC và CNCH tại địa bàn, lĩnh vực, cơ sở phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện.

Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy - 04/10”, như: tổ chức cho các khu dân cư, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở, cơ sở trọng điểm về PCCC và CNCH, hộ kinh doanh tại các chợ,... ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; treo, gắn panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tại nơi công cộng, nhiều người đi lại (Có nội dung khau hiệu kèm theo).

Chủ động tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, sơ hở có thể dẫn đến cháy, nổ; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở theo quy định của pháp luật; củng cố, duy trì, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: "Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”; chủ động các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo ứng trực làm nhiệm vụ và xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về PCCC và CNCH thuộc phạm vi địa bàn phụ trách, đặc biệt là tại các cơ sở trọng điểm, có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ như: Chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung đông người, các sơ sở sản xuất, kho chứa nhiều hàng hóa, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, cơ sở sản xuất... Huy động các đơn vị chức năng, đoàn thể ở địa phương ra quân tiến hành phổ biến pháp luật, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành quy định PCCC cho người dân ở các khu dân cư, hộ kinh doanh kết hợp nhà ở; tổ chức khắc phục các tồn tại về PCCC và CNCH, như: lấn chiếm, làm cản trở đường giao thông phục vụ chữa cháy, câu móc điện... để kịp thời ngăn ngừa nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Công an tỉnh Tuyên Quang (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) trước ngày 25/10/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC và CNCH, chú trọng xây dựng các tin, bài phóng sự cảnh báo cho cộng đồng các nguy cơ gây mất an toàn PCCC và CNCH, các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH để người dân tự kiểm tra, chủ động giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm quy định PCCC và CNCH, nguy cơ mất an toàn có thể dẫn đến cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, chung cư,.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang chủ động tăng thời lượng đưa tin, bài về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy - 04/10”; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và đăng, phát các phóng sự cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH. Thời gian phản ánh tập trung trước, trong và sau ngày 04/10/2020.

Công an tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy - 04/10 ”; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về PCCC, trong đó chú trọng nội dung vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tự giác thực hiện các quy định về PCCC, tích cực tham gia các hoạt động PCCC tại nơi làm việc, học tập và cư trú.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định pháp luật về PCCC của các cấp, các ngành, các đơn vị, nhất là những cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao, cơ sở trọng điểm về kinh tế - chính trị - văn hóa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định an toàn PCCC theo quy định. Tiếp tục tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng; phối hợp với cơ sở xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH theo quy định. Đảm bảo công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy và CNCH 24/24 giờ; phấn đấu trong Tháng an toàn PCCC (tháng 10/2020) không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại nơi ở và nơi làm việc.

PV

  • Số người online: 458
  • Số lượt truy cập: 2844920
  • Số lượt truy cập tuần: 40454
  • Số lượt truy cập tháng: 347671