Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
02/10/2020 10:57:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang được trang hoàng trước Đại hội.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc  tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục bám sát và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 01-KH/TBTTKT ngày 08/01/2020, Công văn số 09-CV/TBTTKT ngày 21/8/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIIvà các văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Khẩn trương thực hiện việc treo 01 băng zôn hoặc khẩu hiệu, hoặc bảng điện tử, hoặc cờ phướn tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại trụ sở cơ quan, đơn vị (hoàn  thành xong trước ngày 03/10/2020).

Tiếp tục kiểm tra, thay mới các lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano tuyên truyền, quảng cáo đã cũ, bạc màu hoặc không còn phù hợp. Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh  nghiệp, trường học, cơ sở y tế...đồng thời chỉ đạo nhân dân treo cờ Đảng, cờTổ quốc tại các hộ gia đình và trên các trục đường chính.

UBND tỉnh giao SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, rà soát chỉ đạo toàn bộ các nhiệm vụ của ngành đã được phân công tại Kế hoạch số 01-KH/TBTTKT ngày 08/01/2020, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Hoàn thành việc trang trí trong và ngoài Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phối hợp với UBND các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên thực hiện xây dựng các cụm cổ động, panô, băng zôn, khẩu  hiệu tuyên truyền, trang trí cờ dây, cờ chuối tại các địa điểm: Quốc lộ 2C (đoạn giáp ranh Tuyên Quang -Vĩnh Phúc); Quốc lộ 37 (đoạn ngã ba Sơn Dương đi Sơn Nam); Quốc lộ 2 (đoạn km18 đường Tuyên  Quang -Hà  Nội); Quốc lộ 2 (đoạn  giáp ranh với tỉnh Hà Giang). Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch Tổ chức báo cáo kết quả Đại hội và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất Trung tâm Hội nghị tỉnh và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 01-KH/TBTTKT ngày 08/01/2020 và Công văn số 09-CV/TBTTKT  ngày 21/8/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng  bộ tỉnh lần thứ XVII.

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phối hợp với một số Báo của Trung ương (Báo Nhân Dân, báo Quân  đội  Nhân  dân, báo Đại biểu  nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam...) tuyên truyền về Đại hội, đặc biệt có bài tuyên truyền trong tháng và trong tuần trước khi khai mạc Đại hội. Tuyên  truyền thường xuyên và có các chuyên đề, bản tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành phóng sự “Niềm tin dâng Đảng” trình Tiểu ban duyệt theo quy định. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang điện tử truyền hình, phát thanh, tường thuật trực tiếp phiên khai mạc và phiên bế mạc Đại hội. Báo Tuyên Quang chuẩn bị các số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có một số báo tặng đại biểu dự Đại hội.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các kênh thông tin, truyền thông lưu động, cổ động trực quan... Chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên các trục đường, phố trên địa bàn quản lý treo 01 băng rôn, hoặc khẩu hiệu,  hoặc bảng điện tử, hoặc cờ phướn tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chỉ đạo nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổquốc tại các hộ gia đình và trên các trục đường chính, đảm bảo mỹ quan, đúng quy định; tổ chức tổng vệ sinh các trục đường, khu dân cư, khu công cộng trên địa bàn. Kiểm tra các pa nô, áp phích quảng cáo đã cũ hoặc nội dung không còn phù hợp để thay thế bổ sung. Đề nghị một số doanh nghiệp có pa nô quảng cáo lớn và đặt ở các trục đường chính thay nội dung quảng cáo bằng các khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội.

UBND các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, chủ động phối hợp với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện xây dựng các cụm cổ động, panô, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí cờ dây, cờ chuối tại các địa điểm: Quốc lộ 2C (đoạn giáp ranh Tuyên Quang -Vĩnh Phúc); Quốc lộ 37 (đoạn ngã ba Sơn Dương đi Sơn Nam);  Quốc lộ 2 (đoạn km 18 đường Tuyên Quang -Hà Nội); Quốc lộ 2 (đoạn giáp ranh với tỉnh Hà Giang).

UBND thành phốTuyên Quang hoàn thành việc xây dựng pa nô trang trí tại các đảo giao thông và một số cổng chào trang trí gắn đèn led điện tử tại các đầu mối giao thông, các trục đường chính; chỉnh trang, bổ sung hệ thống đèn trang trí trong trung tâm thành phố. Phối hợp với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc trang trí, cắm cờ chuối, treo băng zôn tại các điểm: Quảng trường Nguyễn Tất  Thành, Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường vào Tỉnh ủy, đường lên Nhà khách Kim Bình, UBND tỉnh, khu vực Hồ công viên Tân Quang, Cầu Nông Tiến, Cầu Tình Húc (khi hoàn thành) các đảo giao thông, các tuyến đường chính của thành phốTuyên Quang theo Kế hoạch đã được phân công; bổ sung thêm cờ chuối, chỉnh  trang khẩu hiệu, panô tuyên truyền trên tuyến đường tránh thành phố (đoạn từ Tỉnh đội đến km6 đường Tuyên Quang -Hà Nội); thực hiện chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hoàn thành thực hiện tuyến đường hoa trên đại lộTân Trào, đường Bình Thuận (đoạn đường bên cạnh Quảng trường Nguyễn Tất Thành); đường lên UBND tỉnh, đường lên Tỉnh ủy, đường lên nhà khách Kim Bình.

Bổ sung thêm một số khẩu hiệu tuyên truyền sau:

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác -Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh! 

Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

Quyết tâm xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, bền vững!

PV

  • Số người online: 454
  • Số lượt truy cập: 2835431
  • Số lượt truy cập tuần: 30967
  • Số lượt truy cập tháng: 338186