Công an huyện Lâm Bình đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn góp phần bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII
07/10/2020 16:22:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Là một huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, đảng viên Công an huyện Lâm Bình đã và  đang thi đua thực hiện tốt việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và hướng tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với khí thế thi đua sôi nổi cán bộ, đảng viên Công an huyện Lâm Bình đang nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập công dâng Đảng.

Cán bộ Công an huyện Lâm Bình kiểm kê số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân tự giác giao

nộp trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2020.

Phong trào thi đua được Công an huyện phát động sát hợp với tính chất đặc điểm của từng tổ đội, từng bộ phận công tác. Nội dung thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  Công an huyện Lâm Bình đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận An ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, đảng viên đã thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vạch trần âm mưu, hoạt động và luận điệu của kẻ xấu phá hoại đoàn kết dân tộc. Đồng chí Chu Thế Anh, Trưởng Công an huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về ANTT trước trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Công an huyện Lâm Bình đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, triển khai các biện pháp công tác Công an đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó từng đội công tác cho đến từng cán bộ, chiến sỹ phải đề ra chương trình công tác cụ thể, chỉ tiêu để thực hiện. Phong trào thi đua gắn chặt với công tác, nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Hiện nay Công an huyện đã và đang triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn về ANTT, tăng cường nắm tình hình, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cao nhất về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện...

Lực lượng Công an huyện đã chủ động công tác nắm tình hình, đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công an huyện tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, những việc cần làm ngay sát hợp thực tế và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Trong công tác điều tra án, thực hiện nghiêm túc phương châm : đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không  oan, sai.

Công an huyện đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, nắm vững tình hình, chủ động phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự. Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, Công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho chính quyền và Công an xã. Tính đến 06/10/2020 người dân đã giao nộp cho chính quyền và Công an 109 súng săn, súng tự chế các loại(súng kíp, súng cồn, súng hơi...)

Các đội công tác, nhất là nơi thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân đã có chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; chấn chỉnh công tác tiếp dân, đề cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Đổi mới theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh cho nhân dân. Công an huyện đặt hòm thư góp ý, đường dây nóng để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lâm Bình vững tin ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập công dâng Đảng, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

 Trần Thái 

Công an tỉnh

  • Số người online: 443
  • Số lượt truy cập: 2835191
  • Số lượt truy cập tuần: 30727
  • Số lượt truy cập tháng: 337946