Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
08/10/2020 16:37:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 7/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 119). Nghị định này được thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2020.

Theo đó, Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

Đối tượng áp dụng là: cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Hình thức xử phạt: Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau: 

Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 đến 12 tháng, bao gồm: giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm, phụ trương, giấy phép xuất bản chuyên trang, giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ bị áp dụng các hình thi tinh giấy phép sản xuất kênh chương trình, giấy phép nhập khẩu báo in tạp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép xuất bản bản tin, giấy phép xuất bản đặc san,…; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 đến 12 tháng. 

Xử phạt vi phạm Cơ quan báo chí

So với các quy định trước đây, quy định mới về xử phạt hành chính đối với hoạt động báo chí, cơ quan báo chí và người được cấp thẻ nhà báo có một số thay đổi quan trọng.

Về mức xử phạt hành chính, theo Cục Báo chí (Bộ Thông tin và truyền thông), mức phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể có điều chỉnh tăng theo quy định chung về xử phạt hành chính. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Quy định mới đã bổ sung thêm một số hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí. Trong đó, có những mức xử phạt đối với người đứng đầu cơ quan báo chí.

Người đứng đầu cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt nếu để xảy ra những việc sau:

Cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

Không thu lại thẻ nhà báo hoặc thu lại thẻ nhà báo nhưng không nộp về Bộ Thông tin và truyền thông, hoặc không thông báo bằng văn bản đối với các trường hợp được cấp thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ; người được cấp thẻ nhà báo đã nghỉ hưu; người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí.

Tương tự, những nhà báo hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính bằng tiền, nghị định mới nêu rõ: "Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung. Trong đó có mức tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 1 đến 12 tháng, đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 12 tháng.

Ngoài các hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả, như buộc cải chính, xin lỗi, buộc thu hồi sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy định pháp luật đã đăng, phát; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính; buộc thực hiện đăng, phát lại nội dung cải chính, xin lỗi, buộc đăng, phát đầy đủ nội dung kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc buộc xin lỗi công khai…

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo sẽ bị phạt 40 triệu đồng

Nghị định này nêu rõ, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng để hoạt động báo chí; Người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan công tác của người thuộc diện phải nộp lại thẻ nhà báo không thu lại thẻ nhà báo hoặc thu lại thẻ nhà báo nhưng không nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông...

Nghị định cũng nêu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí; Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân; Sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa để hoạt động báo chí. 

Đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

Các hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên. 

Đáng chú ý, đối với các hành vi: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Ngoài ra, đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

PV

  • Số người online: 439
  • Số lượt truy cập: 2835529
  • Số lượt truy cập tuần: 31065
  • Số lượt truy cập tháng: 338284