Ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản
14/10/2020 16:13:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng, chất, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt để khai thác thuỷ sản theo quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015 và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP  ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp văn hóa địa phương để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng chất, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp,phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thuỷ sinh. Tổ chức cho cộng đồng tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản cho sự phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, đặc biệt là các hành vi sử dụng các biện pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, sử dụng ngư cụ cấm, nghề cấm, khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm theo quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan căn cứ kết quả thực hiện và thực tế của địa phương, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chỉ thị số 19/CT-TTg  ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998.

PV

  • Số người online: 400
  • Số lượt truy cập: 2836007
  • Số lượt truy cập tuần: 31543
  • Số lượt truy cập tháng: 338762