Thông báo mời thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị công nghệ thông tin bổ sung, phát sinh đột xuất năm 2020 phục vụ hoạt động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
20/10/2020 09:59:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 1299
  • Số lượt truy cập: 28833902
  • Số lượt truy cập tuần: 136684
  • Số lượt truy cập tháng: 905368