Hiệu quả của vốn vay từ Liên minh HTX
16/11/2020 17:11:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Trong thời gian qua, được sự tư vẫn hỗ trợ thông qua xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong hệ thống Liên minh HTX, HTX Nông Lâm Nghiệp Thổ Bình, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã phát huy hiệu quả từ nguồn vốn vay từ Liên minh HTX về sản xuất kinh doanh, khắc phục những tồn tại yếu kém nhằm phục vụ các thành viên và nhân dân được tốt hơn, đổi mới phương thức hoạt động, liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vào kinh doanh để tăng thu nhập, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội ở địa phương theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình được thành lập từ năm 1978, hoạt động theo luật HTX năm 2012 từ tháng 3/2013. Đến cuối năm 2020, HTX có 7 thành viên. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng phát triển nông nghiệp, liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, đầu tư xây dựng và quản lý khai thác chợ nông thôn và quản lý hệ thống công trình thủy lợi xã.

Sấy Lạc sau thu hoạch tại HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình. Ảnh: Nông thôn mới Tuyên Quang

Trong những năm qua, HTX đã rút ra nhiều kinh nghiệm thông qua xây dựng phương án sản xuất kinh doanh liên doanh trong việc liên kết với các doanh nghiệp. Lãnh đạo HTX đã không ngừng học hỏi, năng động, nhanh nhạy trong việc tìm hiểu khoa học kỹ thuật mới đưa vào sản xuất, tích cực tạo các mối quan hệ, tìm đầu ra cho sản phẩm, ký kết hợp đồng sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho các thành viên và bà con nông dân trong toàn xã. Vừa qua, HTX đã thực hiện liên doanh liên kết với Hiệp hội Lạc giống Tân Yên (Bắc Giang) tiêu thụ hàng năm trên 78 tấn lạc; liên kết với các hộ nông dân trồng lạc thu hoạch trên 78 tấn/năm; liên kết với các hộ chăn nuôi dê theo hướng phát triển sản xuất an toàn sinh học; liên kết với các tư thương tiêu thụ dê núi Thổ Bình như cơ sở Phan Văn Tưởng (Hàm Yên), cơ sở Cù Văn Thịnh, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên (Hải Phòng) tiêu thụ trên 6,5 tấn/năm.

Từ khi được tư vẫn hỗ trợ thông qua xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình đã chuyển đổi phương pháp hoạt động, mở rộng sự liên doanh liên kết, tạo công ăn việc làm cho các thành viên và bà con nhân dân. Đến nay, các thành viên đảm bảo mức thu nhập khá ổn định, có niềm tin gắn bó lâu dài đối với HTX.

Theo ông Vi Văn Quận, chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình, Liên minh HTX có vai trò quan trọng là cầu nối về sản xuất kinh doanh trong liên doanh HTX với HTX và HTX với doanh nghiệp. Vấn đề liên doanh, liên kết đối với các HTX với doanh nghiệp để tạo lên chuỗi sản phẩm trong HTX nông nghiệp là vấn đề tất yếu. Để có được kết quả nêu trên là do được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, các cấp các ngành, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tuyên Quang, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, nhất là Liên minh HTX, cùng với sự lãnh đạo, làm việc nhiệt tình sát sao năng động của cán bộ cùng sự đóng góp to lớn của các thành viên trong toàn hợp tác xã.

HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình nhận Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Nông thôn mới Tuyên Quang.

Với nhiều thành tích đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, HTX nông lâm nghiệp Thổ Bình đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen: Bằng khen của UBND tỉnh Tuyên Quang, giấy khen của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang. Năm 2019, HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình là HTX duy nhất của tỉnh được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vì có thành tích xuất sắc trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thời gian tới, để phát huy hiệu quả từ nguồn vốn vay Liên minh HTX và thực hiện hiệu quả, bền vững tiêu chí Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực học hỏi cách làm hay của HTX ở các tỉnh bạn. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh cụ thể, phụ hợp với thực tế và tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, nhu cầu của thị trường và chủ động mở rộng liên kết với người nông dân, liên kết giữa các hợp tác xã trên địa bàn và doanh nghiệp để nâng cao doanh thu, hiệu quả hoạt động.

Thanh Hòa

  • Số người online: 478
  • Số lượt truy cập: 3397232
  • Số lượt truy cập tuần: 85303
  • Số lượt truy cập tháng: 67732