Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023
19/11/2020 15:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 19-11, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tổ chức họp để kiện toàn Ban Chấp hành và bầu chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại cuộc họp, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã thông qua Công văn số 156/CV-UBND ngày 14-11-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhân sự bầu Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI. Theo đó, giới thiệu đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang điện tử để Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh bầu chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Kết quả, đồng chí Mai Đức Thông đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Tuyên Quang, Tổng Biên tập

Báo Tuyên Quang điện tử, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Đức Thông đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với Ban Chấp hành và Thường trực Hội Nhà báo tỉnh quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn để tập hợp, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Theo TQĐT

  • Số người online: 517
  • Số lượt truy cập: 3309674
  • Số lượt truy cập tuần: 128595
  • Số lượt truy cập tháng: 421094