Chiêm Hóa phát huy vai trò của chính quyền các cấp trong xóa đói, giảm nghèo
03/12/2020 16:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, Chiêm Hóa đã tập trung nhiều nguồn lực, với nhiều giải pháp thiết thực để giảm tỷ lệ hộ nghèo, trong đó triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,99% trong năm 2020.

Cán bộ khuyến nông tỉnh và huyện Chiêm Hóa hướng dẫn các hộ nghèo chăm sóc cây lạc. Ảnh: danvan.vn

Chiêm Hoá là huyện miền núi có nhiều xã, thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm tới 79%. Theo số liệu điều tra hộ nghèo cuối năm 2015, toàn huyện có 12.117 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 36,21%, trong đó có 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% , có thôn tỷ lệ nghèo lên đến 100%.

Chiêm Hóa luôn xác định giảm nghèo là mục tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo, xã hội hoá công tác giảm nghèo với mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 4%/năm, đến năm 2019 trên địa bàn huyện không có hộ chính sách nghèo.

Huyện đã huy động được sức mạnh của cả cộng đồng tham gia, trong đó trọng tâm tập trung vào các giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập thông qua các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn khuyến nông - lâm - ngư.

Đồng thời, huyện cũng triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo về y tế, giáo dục, đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt thực hiện tốt; nắm chắc tình hình đời sống nhân dân đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn,…để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, tạo thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan mô hình

chăn nuôi bò tại thôn Nà Ngày, xã Trung Hòa (Chiêm Hóa). Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, các nhà hảo tâm cùng với vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, cấp xã, Chiêm Hóa đã hỗ trợ làm được 1.812 nhà ở cho hộ nghèo, trong đó 1.692 hộ làm mới và 120 hộ sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 41 tỷ đồng.

Huyện cũng tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong các dịp lễ, tết được trên 12.000 suất quà, trị giá gần 4 tỷ đồng.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cũng đã xây dựng Kế hoạch giúp đỡ 105 hộ chính sách nghèo thoát nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo thuộc đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp chính quyền trong huyện cũng thường xuyên phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình giảm nghèo, chỉ ra ưu điểm để phát huy, rút ra hạn chế, thiếu sót đề khắc phục.

Từ các giải pháp được triển khai cụ thể và có hiệu quả, trong giai đoạn 2016-2020, Chiêm Hoá đã có 7.868 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 36,21% xuống còn 12,29% , giảm 4,78%, bằng 119,5% Kế hoạch đề ra. Nhờ đó, đời sống nhân dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Tính đến cuối năm 2020, huyện đã đạt 12/14 mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Có 03 thôn đặc biệt khó khăn ở 02 xã đã hoàn thành chương trình 135: thôn Lăng Luông (xã Tân Thịnh); thôn Tông Đình, thôn Tông Bốc (xã Kim Bình).

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, Chiêm Hóa sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện Chương trình giảm nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tại các xã, thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện; có giải pháp mạnh khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo nhằm thay đổi nhận thức trong nhân dân, khắc phục tư tưởng không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là đối với lứa tuổi thanh niên, những người có sức lao động.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương  cùng với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong công tác xóa đói, giảm nghèo, bộ mặt nông thôn miền núi của Chiêm Hóa đã và đang có những đổi thay tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện đã giảm. Người nghèo đã phát huy tính chủ động trong lao động sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, giảm sự phụ thuộc vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cải thiện đời sống người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Đỗ Thị Xuân Anh

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

  • Số người online: 1237
  • Số lượt truy cập: 9067084
  • Số lượt truy cập tuần: 84286
  • Số lượt truy cập tháng: 824747