Biểu số 28: Số trường dân tộc bán trú đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố...
10/06/2021 07:56:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 547
  • Số lượt truy cập: 10884997
  • Số lượt truy cập tuần: 57749
  • Số lượt truy cập tháng: 103226