Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
09/02/2021 09:51:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 8/2/2021, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 99/STP-XDKTTHPL&PBGDPL về việc đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; xã chưa đạt chuẩn TCPL năm 2020. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng tải các Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Danh sách xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  • Số người online: 1795
  • Số lượt truy cập: 18814017
  • Số lượt truy cập tuần: 147708
  • Số lượt truy cập tháng: 801427