Biểu số 10a. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, trình độ giáo dục đang đào tạo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 - huyện Lâm Bình
07/04/2021 21:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 969
  • Số lượt truy cập: 6741349
  • Số lượt truy cập tuần: 196962
  • Số lượt truy cập tháng: 476947