Sơn Dương: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
12/03/2021 15:20:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch, nhất là du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, nhiều năm qua, huyện Sơn Dương đã tập trung khai thác, đẩy mạnh phát triển du lịch và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 Di tích Nha công an Trung ương tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, Sơn Dương

Sơn Dương là một huyện miền núi và trung du nằm ở phía Nam của tỉnh Tuyên Quang. Là một vùng đất hội tụ đầy đủ các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trong những năm giữa thế kỷ XX, đặc biệt trong cách mạng tháng Tám (1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Sơn Dương trở thành Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Vì vậy, mảnh đất nơi đây in đậm dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương đã ở làm và làm việc. Sơn Dương cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, toàn huyện Sơn Dương có 226 di tích, trong đó có 47 di tích cấp Quốc gia và 83 di tích cấp tỉnh. Đặc biệt, khu di tích đặc biệt quốc gia Tân trào với 4 nhóm di tích chính là cụm di tích Tân Trào; cụm di tích Bác Tôn, Ban Thường trực Quốc hội, Mặt trận Liên Việt ở xã Trung Yên; cụm di tích Chính Phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên; cụm di tích Nha công an và các bộ ngành ở xã Minh Thanh. Với ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, Sơn Dương trở thành địa danh lịch sử nổi tiếng của cả nước, là điểm hẹn về nguồn linh thiêng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cả nước. 

Ngoài những di tích lịch sử trên, Sơn Dương còn có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp, độc đáo như thác Đát xã Hợp Hòa, thác Đồng Bừa xã Đông Lợi, thác Đồng Đài xã Đông Thọ… Đây là những điều kiện tự nhiên thuận lợi để huyện Sơn Dương đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, với 19 dân tộc cùng chung sống, Sơn Dương là huyện có tiềm năng về du lịch văn hóa. Trong tiến trình dựng nước và giữ nước, từ lao động và chiến đấu, với tình yêu quê hương đất nước, đôi bàn tay cần cù khéo léo và tâm hồn trong sáng, nhạy cảm, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương đã sáng tạo, gìn giữ và làm giàu lên kho tàng văn hóa của mình. Những phong tục tập quán, những làn điệu sli, lượn, páo dung, sình ca, lễ cấp sắc, những nét hoa văn duyên dáng, tinh xảo trên những tấm thổ cẩm, trên trang phục…đã tạo nên một đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, độc đáo của nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương. Hiện nay, Sơn Dương có 04 di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, đó là: hát Sọong cô của dân tộc Sán Dìu, hát sình ca của người Cao Lan, nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ và Lễ Hội Đình Thọ Vực, xã Hồng Lạc.

Nhận thức rõ những tiềm năng lợi thế, những năm qua huyện Sơn Dương luôn xác định du lịch là một nhiệm vụ kinh tế trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ này, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch. Đồng thời tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch. Huyện đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hiện nay du lịch lịch sử - văn hóa và du lịch tâm linh - lễ hội là hai loại hình du lịch thu hút đông đảo khách du lịch đến Sơn Dương nhất. Bên cạnh đó, huyện cũng đang từng bước hình thành, xây dựng và khai thác các tiềm năng về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với dịch vụ thể thao. Để phát triển hai loại hình du lịch này, tỉnh tích cực thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị với hàng loạt các nhà hàng, khách sạn. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thêm 13 cơ sở lưu trú và trên 58 nhà hàng ẩm thực, nâng tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện lên 40 cơ sở và 112 nhà hàng ẩm thực. Công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Nhiều dự án đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn huyện đã được triển khai. Nhờ đó, các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Sơn Dương ngày càng phát triển. Số lượng khách du lịch đến với huyện ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước và chiếm gần 50% tổng số khách du lịch toàn tỉnh. Doanh thu xã hội từ các hoạt động du lịch trên địa bàn hằng năm đạt trên 500 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020 - 2025, huyện Sơn Dương chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm thực hiện tốt một trong ba khâu đột phá nhiệm kỳ mới của tỉnh Tuyên Quang là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Để thực hiện điều đó, huyện sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, trong đó tập trung vào tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; thu hút các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng gắn liền với việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm thu hút khách du lịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyệt Anh

Trường Chính trị tỉnh

  • Số người online: 859
  • Số lượt truy cập: 7604963
  • Số lượt truy cập tuần: 112336
  • Số lượt truy cập tháng: 484178