Tổ chức Lễ phát động CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
15/03/2021 10:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 11/3/2021 về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Theo đó, Lễ phát động được tổ chức vào 8 giờ 00 phút, ngày 21/3/2021 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021). Cổ vũ, động viên nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 được tổ chức từ cấp xã đến cấp tỉnh; việc tổ chức phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19. Vận động các nguồn lực xã hội hóa đóng góp cho công tác tổ chức Lễ phát động, Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao quần chúng.

Lễ phát động cấp tỉnh được tổ chức với số lượng tham gia khoảng 2000 người. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Lễ phát động và theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức Lễ phát động ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

PV

  • Số người online: 290
  • Số lượt truy cập: 6739726
  • Số lượt truy cập tuần: 195339
  • Số lượt truy cập tháng: 475324