Tiếp tục gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021
15/03/2021 15:45:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng Nghị định về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho nhiều đối tượng. Dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.

Công nhân Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng

áp dụng công nghệ sản xuất cấu kiện kênh mương đúc sẵn. Ảnh: BTQ

Theo đó, dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng. Cụ thể: Dự kiến gia hạn thuế GTGT trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021 khoảng 68.800 tỷ đồng; gia hạn thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 trong 3 tháng khoảng 40.500 tỷ đồng; gia hạn thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021 khoảng 1.300 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong 6 tháng khoảng 4.400 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã trình xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn để Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Thủ tướng trước ngày 20/3/2021.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nhờ chính sách này đã có 128.619 DN và 56.268 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 67.234,6 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế, trong đó nghiêm trọng nhất là ngành du lịch, vận tải. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

PV

  • Số người online: 903
  • Số lượt truy cập: 6741542
  • Số lượt truy cập tuần: 197155
  • Số lượt truy cập tháng: 477140