Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
20/03/2021 16:42:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2030.

Chiến lược xác định kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; KTTT không ngừng được củng cố, phát triển, góp phần phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mô hình nuôi trâu vỗ béo của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Quang, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa). Ảnh: Cao Huy

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên, 45 nghìn HTX với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp HTX với 1,7 nghìn HTX thành viên.

Cùng đó, số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60 - 70% trên tổng số HTX cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 25%; khoảng 80% giám đốc HTX được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 HTX và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.

Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

Định hướng phát triển của Chiến lược là khuyến khích phát triển KTTT trong các ngành nghề, lĩnh vực vùng, miền của đất nước, ưu tiên xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của quốc gia, địa phương, chương trình OCOP...; mở rộng quy mô thành viên. HTX tập trung phát triển và cung ứng các dịch vụ phục vụ thành viên, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên.

PV

  • Số người online: 691
  • Số lượt truy cập: 7604709
  • Số lượt truy cập tuần: 112082
  • Số lượt truy cập tháng: 483924