Chiêm Hóa huy động nguồn lực xây dựng nhà văn hóa
26/03/2021 15:08:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Huyện Chiêm Hóa rất chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở và coi đây là nội dung cần tập trung thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Các nguồn vốn được huyện lồng ghép để thực hiện như vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn 135, di dân và nguồn lực xã hội hóa từ người dân.

Chiêm Hóa đẩy mạnh việc làm nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với khuôn viên thể thao đạt tiêu chí nông thôn mới.

Theo UBND huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2010-2016 toàn huyện có 363/378 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó 234/378 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Như vậy vẫn có 15 thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Nguồn vốn thực hiện việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản giai đoạn này là trên 49 tỷ đồng. Bước sang giai đoạn 2016-2020 toàn huyện có 312/317 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa sau khi được sáp nhập, trong đó có 248/317 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa gắn với khuôn viên thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giai đoạn này nguồn vốn được chi cho xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố lên tới trên 68 tỷ đồng, trên địa bàn chỉ còn 5 thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa.

Bà Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện cho biết, từ khi có Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên đã tạo thế và lực mới cho huyện trong việc đẩy mạnh xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí. Lúc đầu bắt tay vào xây dựng cũng gặp một số khó khăn, nhưng các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên người dân rất đồng thuận, ủng hộ cao chủ trương này. Ngay trong năm 2016 triển khai, huyện đã xây dựng được 7 nhà văn hóa theo Nghị quyết số 15 gồm Hùng Mỹ 3 nhà văn hóa, Tân Mỹ 2 nhà văn hóa, Yên Lập 2 nhà văn hóa. Tính hết năm 2020 huyện Chiêm Hóa đã xây dựng đưa vào sử dụng 93 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm. Giai đoạn 2021 - 2025 huyện Chiêm Hóa đăng ký tôn tạo, xây mới tiếp 27 nhà văn hóa, 34 sân thể thao thôn, tổ dân phố tại 11 xã, thị trấn.

Trưởng thôn Bản Tát, xã Tri Phú (Chiêm Hóa) Hoàng Văn Chấn khẳng định, người dân các thôn trong xã ủng hộ cao Chương trình xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với khuôn viên thể thao. Cụ thể vừa qua thôn Bản Tát có 53 hộ gia đình, 243 nhân khẩu của 4 dân tộc Tày, Dao, Kinh, Thái nhưng đã quyên góp được 220 triệu đồng, 200 ngày công, cùng với sự hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn của tỉnh nên đã thành công trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với khuôn viên thể thao đạt chuẩn. Nhân dân có nhà văn hóa khang trang, khuôn viên rộng rãi sạch đẹp để hội họp, tổ chức các sự kiện chính trị, tiếp xúc cử tri, biểu diễn các chương trình văn nghệ, giao lưu thể thao, mừng thọ cho các cụ rất thuận lợi. Tôi cho rằng chủ trương “Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân làm” làm nhà văn hóa đã phát huy sức mạnh, tính dân chủ, minh bạch, công khai. Người dân được trực tiếp tham gia quy hoạch, giám sát thi công công trình, quyết toán với đơn vị thi công.

Có thể nói việc Chiêm Hóa dồn lực xây dựng, củng cố hệ thống nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trong những năm qua được tỉnh ghi nhận, biểu dương. Việc này góp phần đắc lực xây dựng diện mạo nông thôn mới ở cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn

  • Số người online: 926
  • Số lượt truy cập: 7606209
  • Số lượt truy cập tuần: 113582
  • Số lượt truy cập tháng: 485424