Kết luận cuộc họp của Ủy ban bầu cử tỉnh tại phiên họp ngày 24/3/2021
30/03/2021 23:29:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 24/3/2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh ban hành Thông báo số 06/TB-UBBC về Kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBBC tỉnh - Chủ trì cuộc họp của UBBC Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (phiên họp lần thứ ba).

Theo đó, Chủ tịch UBBC kết luận: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBBC tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm đồng bộ, bài bản, chặt chẽ, đúng kế hoạch đề ra.

Để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian tới, UBBC tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tổ chức kiểm tra công tác bầu cử ở cơ sở. Kết thúc đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBBC tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) hoặc báo cáo đột xuất với Chủ tịch UBBC tỉnh khi có phát sinh các vấn đề cần giải quyết vượt thẩm quyền.

2. Cấp ủy, chính quyền, UBBC cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tổ chức tốt hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

- Chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử theo đúng quy định của Luật bầu cử, hoàn thành trước ngày 03/4/2021.

- Thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm khoa học, thuận lợi và đúng quy định; hoàn thành trước ngày 13/4/2021.

- Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra thực hiện công tác bầu cử.

- Nắm chắc tình hình ở cơ sở, tình hình cán bộ, đảng viên trên địa bàn liên quan đến công tác bầu cử; chủ động, kịp thời giải quyết, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về công tác bầu cử tại địa phương.

3. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

4. Tổ chức tốt hội nghị tập huấn công tác bầu cử lần thứ hai ở tỉnh.

5. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, trọng tâm là quán triệt, phổ biến về Luật bầu cử và các văn bản của các cơ quan Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử, về trách nhiệm của cử tri...

Một số công việc cụ thể:

- Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu, tổ chức tốt hội nghị tập huấn công tác bầu cử lần thứ hai ở tỉnh; khẩn trương thực hiện kế hoạch đấu thầu việc in ấn tài liệu, chuẩn bị các vật dụng bầu cử, hướng dẫn UBND huyện, thành phố thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử; tham mưu với UBND tỉnh văn bản chỉ đạo việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh...

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh,

- Sở Tài chính: Thẩm định, tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt các kế hoạch đấu thầu liên quan đến tài liệu in ấn, vật dụng bầu cử bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Thẩm định các dự toán kinh phí liên quan đến công tác bầu cử và kinh phí bổ sung thực hiện công tác bầu cử (nếu có).

- Đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố, các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện tốt công tác xác minh, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác chính trị nội bộ theo quy định trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiểm tra hệ thống máy tính sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác bầu cử, bảo đảm an toàn an ninh mạng.

- Sở Y tế chủ trì, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, UBBC tỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

  • Số người online: 817
  • Số lượt truy cập: 7604899
  • Số lượt truy cập tuần: 112272
  • Số lượt truy cập tháng: 484114