Báo cáo Tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 của UBND huyện Yên Sơn
03/04/2021 10:19:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 23/3/2021, UBND huyện Yên Sơn đã có báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn báo cáo và các phụ lục đính kèm. Trân trọng gửi đến bạn đọc
  • Số người online: 376
  • Số lượt truy cập: 6740081
  • Số lượt truy cập tuần: 195694
  • Số lượt truy cập tháng: 475679