Tích cực chuẩn bị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
07/04/2021 17:11:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Để đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 09/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bà con thôn Làng Bát, xã Tân Thành thu hái chè. Ảnh: hamyen.org.vn

Căn cứ Hướng dẫn số 172 ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẩn trương phối hợp lựa chọn đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong số các đại biểu dự Hội nghị cấp tỉnh để đề nghị các cấp tặng Bằng khen, đồng thời định hướng các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 và các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ, thông qua sơ kết tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (hội nghị tổ chức vào khoảng cuối tháng 4/2021 được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang Online). Cấp cơ sở hoàn thành sơ kết trước ngày 31/3; cấp huyện và tương đương tổ chức hội nghị sơ kết xong trước ngày 10/4/2021.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực giúp cấp ủy tỉnh đã tham mưu đa dạng hoá các hình thức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các đoàn phóng viên, văn nghệ sỹ trong tỉnh đi thực tế sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biên tập và phát hành các cuốn sách "Như mạch nguồn chảy mãi", "Gương người tốt, việc làm hay"...; tổ chức các hội thảo: "Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Tuyên Quang - 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ"; tăng cường công tác giáo dục truyền thống, thông qua việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về "Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến"; tỉnh đã phối hợp tổ chức "Cầu truyền hình trực tiếp nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng truyền hình trong nước.

Việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và vệc tổ chức thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05 đã được tiến hành định kỳ hằng năm. Hiện nay các cấp đang tiến hành hội nghị sơ kết và khẩn trương báo cáo Tỉnh ủy để khái quát những kết quả, những ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 38-KH/TU gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và quy định về nêu gương.

Nguyễn Thị Mai Lan

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  • Số người online: 326
  • Số lượt truy cập: 6739911
  • Số lượt truy cập tuần: 195524
  • Số lượt truy cập tháng: 475509