Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy học trực tuyến
09/04/2021 17:14:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 16/5/2021.

Cụ thể, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, bao gồm: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trực tuyến; hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Học sinh Trường Phổ thông Tuyên Quang hào hứng tham gia học, ôn tập trực tuyến. Ảnh: Đại học tân Trào

Theo đó, nguyên tắc của dạy học trực tuyến được quy định: Nội dung phải đáp ứng mức độ hoặc yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học;  tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: Tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.

Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: Tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến tại cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến; người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để hoạt động dạy học trực tuyến được diễn ra thuận lợi, đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến. Đồng thời, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến.

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương; bố trí nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến trên địa bàn và bố trí kinh phí bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện và tổ chức dạy học trực tuyến; kiểm tra, giám sát, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp các cơ sở giáo dục phổ thông có căn cứ cụ thể để tổ chức việc dạy và học trực tuyến được tốt hơn.

PV

  • Số người online: 921
  • Số lượt truy cập: 7605890
  • Số lượt truy cập tuần: 113263
  • Số lượt truy cập tháng: 485105