Đoàn công tác Tập đoàn Delta E&C Nhật Bản khảo sát đầu tư phát triển du lịch tại huyện Lâm Bình
20/04/2021 14:51:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Vừa qua, Đoàn công tác Tập đoàn Delta E&C của Nhật Bản đã có chuyến khảo sát để đầu tư phát triển du lịch tại huyện Lâm Bình. Tiếp và làm việc với đoàn về phía lãnh đạo huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.

Đoàn công tác của Tập đoàn DeltaE&C làm việc tại huyện Lâm Bình

Trong quá trình làm việc tại huyện Lâm Bình đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch trên khu vực lòng hồ sinh thái Nà Hang – Lâm Bình, cụ thế là Thác Khuổi Nhi, hang Khuổi Pín, khu vực Bản Phủng, Bản Cài…  Qua các chuyến khảo sát tại huyện Lâm Bình và huyện Nà Hang, Tập đoàn Delta E&C đã có đề xuất dự án đầu tư tại các điểm thuộc huyện Lâm Bình như sau: khu Lâm thủy Cọc Vài, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình; Khu thể thao trên nước, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình; Khu động Song Long, xã Khuôn Hà; Thác Khuổi Nhi, xã Thượng Lâm; Khu ngắm cảnh trên nước, dọc tuyến sông Năng và sông Gâm; Khu làng Văn hóa - Du lịch của huyện Lâm Bình... Các hạng mục của Dự án được triển khai tại huyện Lâm Bình sẽ tạo thành một hệ thống du lịch hoàn chỉnh, bền vững, liên hoàn có liên quan chặt chẽ với quy hoạch tổng phát triển du lịch của huyện Nà Hang và huyện Lâm Bình. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội và tạo cơ hội cho người lao động có việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương, nầng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong quá trình khảo sát tại huyện Lâm Bình, đoàn công tác của Tập đoàn Delta đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, công tác quản lý sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường sinh thái, công tác xử lý rác thải…

Thời gian tới, Đoàn công tác của Tập đoàn Delta E&C sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai dự án tại địa phương.

Theo lambinh.gov.vn

  • Số người online: 1437
  • Số lượt truy cập: 13334542
  • Số lượt truy cập tuần: 162437
  • Số lượt truy cập tháng: 1120339