Thông báo về việc Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” cơ quan Sở Y tế
04/05/2021 08:50:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
  • Số người online: 913
  • Số lượt truy cập: 7605957
  • Số lượt truy cập tuần: 113330
  • Số lượt truy cập tháng: 485172