Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
06/05/2021 09:21:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kế hoạch ban hành để chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Tuyên Quang, theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các trường hợp là F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố và các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang. Không huy động cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đang cách ly y tế (ca bệnh nghi ngờ, F1, F2 hoặc đi từ ổ dịch đang hoạt động chưa đủ thời gian cách ly theo quy định) tham gia Ban bầu cử, Tổ bầu cử, Tổ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc, thành lập các Tổ y tế sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các bước triển khai cụ thể về công tác chỉ đạo điều hành, thông tin, tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau thời gian bầu cử như sau:

Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chia thành 2 phương án: Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Và khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử:

Khi không có dịch: Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại những nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Khi có dịch: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức quy định ở các khu vực: Khu vực không giãn cách xã hội; khu vực giãn cách xã hội và khu vực cách ly xã hội, phong tỏa, bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác chuẩn bị trước ngày tổ chức bầu cử: Thành lập Tổ y tế phòng, chống dịch tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động (cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của các trường hợp cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có).

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định, lưu động theo quy định: Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày diễn ra bầu cử; Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... vào phòng cách ly tạm thời; Hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử:

Tại các địa điểm bỏ phiếu cố định: Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

Tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động: Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ (nếu có); Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định;

Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ở khu vực phong tỏa, phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tất cả các địa điểm bầu cử lưu động (nếu có): Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu; Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng trình tự, quy định. Đồng thời phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu; Thành lập tổ kiểm phiếu riêng đối với các hòm phiếu trên. Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng, chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...).

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các địa phương chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tổ chức triển khai kế hoạch này. Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, các trường hợp là F1, F2. là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn bảo đảm y tế, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

Chỉ đạo việc thành lập các Tổ Y tế, Tổ Y tế - Bầu cử, bố trí đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch khác tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định và lưu động. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

BBT

  • Số người online: 1131
  • Số lượt truy cập: 9069666
  • Số lượt truy cập tuần: 86868
  • Số lượt truy cập tháng: 827326