Các chuỗi COVID-19 tại Việt Nam (từ cuối tháng 4/2021 đến 6h 7/5/2021)
08/05/2021 18:14:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 5 chuỗi lây nhiễm COVID-19.

ĐVH

  • Số người online: 373
  • Số lượt truy cập: 10885438
  • Số lượt truy cập tuần: 58190
  • Số lượt truy cập tháng: 103667