Từ ngày 15/5/2021, tăng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp
13/05/2021 14:25:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ ngày 15/5/2021, Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng, thay cho Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg .

Đào tạo nghề sửa chữa ô tô tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật  - Công nghệ Tuyên Quang. Ảnh: Mạnh Tùng

Đối tượng áp dụng của Quyết định gồm ba nhóm:

Thứ nhất, người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm (sau đây gọi chung là người lao động).

Thứ hai, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động GDNN gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp).

Thứ ba, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan BHXH; trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia BH thất nghiệp.

Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề quy định tại Điều 55 Luật việc làm 2013 sẽ được hưởng hỗ trợ theo các mức sau:
Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Lưu ý: Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tào nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 0,5 tháng; từ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại Quyết định này.

Hiện hành, Quyết định 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ tối đa 01 triệu đồng/người/tháng, không phân cụ thể theo thời gian đào tạo. Đối với người lao động tham gia BH thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định, phần vượt quá mức hỗ trợ do người lao động tự chi trả.

PV

  • Số người online: 1428
  • Số lượt truy cập: 13336355
  • Số lượt truy cập tuần: 164250
  • Số lượt truy cập tháng: 1122151