Sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học
21/05/2021 10:20:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 20-5, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 5.

Kỳ họp nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Đề án sắp xếp lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; dự thảo Phê duyệt đề án khung nhiệm vụ khoa học công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, cấp quốc gia, giai đoạn 2021-2025; dự thảo Kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo mô hình bác sỹ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phần thảo luận, các đại biểu cho rằng, việc sắp xếp trường đã tính đến phương án đối với học sinh nội trú, bán trú; vấn đề cấp quyền sử dụng đất và nguồn vốn thực hiện; công tác bảo tồn nguồn gen đối với cây trồng, vật nuôi có tính đặc hữu; vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mã định danh, hồ sơ sức khỏe điện tử đối với người bệnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc họp. Ảnh: Việt Hòa.

Về Kế hoạch sắp xếp, trường, điểm trường, lớp học, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện kế hoạch. Trên cơ sở đó phải tính toán đầy đủ phương án, lộ trình, thứ tự ưu tiên đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng cấp học; lưu ý đến phát triển giáo dục ngoài công lập nhằm xã hội hóa, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ về quỹ gen, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai các chương trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để bảo tồn, phát triển các nguồn gen quý về cây, con có tính đặc hữu của tỉnh.

Về Kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo mô hình bác sỹ gia đình trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế cụ thể hóa kế hoạch, đồng thời phân cấp thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin thu thập, tạo lập dữ liệu, xây dựng mã định danh, hồ sơ sức khỏe điện tử đối với người bệnh.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1134
  • Số lượt truy cập: 9068929
  • Số lượt truy cập tuần: 86131
  • Số lượt truy cập tháng: 826590