Báo cáo số 18/BC-VP ngày 19/05/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
19/05/2021 15:44:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2021 đến ngày 15/5/2021.
  • Số người online: 1113
  • Số lượt truy cập: 37640378
  • Số lượt truy cập tuần: 319991
  • Số lượt truy cập tháng: 267647